Program APK na podporu nových projektů v kinech

Asociace provozovatelů kin připravila pro své členy  program na podporu nových projektů v kinech.
Do programu schválilo Představenstvo APK celkovou částku 200.000 Kč a jednotlivé projekty mohou být podpořeny částkou 5.000 – 20.000 Kč.

 

Asociace provozovatelů kin připravila pro své členy  program na podporu nových projektů v kinech.
Do programu schválilo Představenstvo APK celkovou částku 200.000 Kč a jednotlivé projekty mohou být podpořeny částkou 5.000 – 20.000 Kč.
Veškeré informace byly zaslány do členských emailů. Další informace, případně žádost o minigrant k vyplnění poskytne tajemník APK tajemnice@kinari.cz

V jednotlivých záložkách je jak popis celého projektu a jeho podmínky, tak vlastní formulář žádosti a přílohy.

Termín podávání žádostí je 28. 2. 2023 do 23:59. Žádosti se podávají e-mailem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o první takovýto program, který APK realizuje, uskuteční se 10. 2. 2023 od 14:00 ZOOM setkání. Přístupové údaje byly zaslány do členských emailů.