Naše projekty

Granty

www.fondyehp.cz  www.eeagrants.org   Projekt podpořen z programu Kultura Fondů EHP

Projektový tým:
Petr Vítek petr.vitek@biocentral.cz
Barbora Kucsa Prágerová kino@metro70.cz
Kristýna Malíková malikova@kinoart.cz
Ondřej Rečka tajemnice@kinari.cz

Poslední vzdělávací seminář APK v Praze

Příští týden v termínu 22.–23. 5. proběhne třetí a poslední Vzdělávací seminář APK pro kinaře se zaměřením na práci s mladým publikem. Akce bude předcházet výroční Valné hromadě APK, která bude letos volební.

Školení představenstva v Novém Městě nad Metují

V únoru se v rámci projektu Postpandemická strategie rozvoje a profesionalizace kin podpořeném z Fondů EHP uskutečnil dvoudenní výjezd představenstva Asociace provozovatelů kin do Nového Města nad Metují.

Vzdělávací seminář APK v Novém Boru

V rámci kinařského setkání v Novém Boru proběhne druhý Vzdělávací seminář APK zaměřený na práci s mladým publikem – analogicky k tomu, jak probíhal v Olomouci po Valné hromadě.

Školení představenstva v rámci grantu EHP

Ani v létě představenstvo APK nezahálelo a setkávalo se jak kvůli běžné agendě a řešení aktuálních témat, tak zejména kvůli tématům dlouhodobějšího charakteru.

Na Valné hromadě Asociace provozovatelů kin byla zahájena série Vzdělávacích seminářů APK, podpořených z Fondů EHP.

Dne 7. 6. 2022 se v olomouckém kině Metropol konala řádná Valná hromada Asociace provozovatelů kin, z.s., na které se sešli provozovatelé kin a jejich zástupci, tedy ředitelé, ředitelky a vedoucí kin z celé republiky. Společně zde diskutovali o uplynulém období, tolik náročném pro kina i celou kulturní obec. Na programu byla běžná agenda, ale také novinky a nové podněty pro budoucí práci.

Postpandemická strategie rozvoje a profesionalizace kin

V rámci grantové výzvy Norských fondů podalo představenstvo Asociace provozovatelů kin (APK) žádost o dotaci s názvem Postpandemická strategie rozvoje a profesionalizace kin. Asociace by v následujících dvou letech ráda přispěla k profesionalizaci sítě českých kin, vzdělávání kinařů a rozvoji oboru. V neposlední řadě přispějí výstupy grantu ke zlepšení strategie řízení APK.

Minigranty

PROGRAM APK NA PODPORU NOVÝCH PROJEKTŮ V KINECH 2024

Asociace provozovatelů kin připravila pro své členy program na podporu nových projektů v kinech na rok 2024. Do programu schválilo Představenstvo APK celkovou částku 200.000 Kč a jednotlivé projekty mohou být podpořeny částkou 5.000–20.000 Kč.

Program APK na podporu nových projektů v kinech pro rok 2023

Asociace provozovatelů kin připravila pro své členy program na podporu nových projektů v kinech. Do programu schválilo Představenstvo APK celkovou částku 200.000 Kč a jednotlivé projekty mohou být podpořeny částkou 5.000–20.000 Kč.