Program APK na podporu nových projektů – výsledky

Představenstvo obdrželo do Programu podpory nových projektů 15 platných žádostí s celkovým rozpočtem 383.377 Kč a požadavkem na 262.218 Kč. Projekty pokrývaly jak dramaturgické inovace, tak projekty na pořízení majetku v členských kinech.

Představenstvo postupovalo při hodnocení dle svých priorit, a to s přihlédnutím k velikosti kina a jeho spádové oblasti a ke konkrétnímu dopadu na diváky. Z 15 projektů pak podpořilo 12 žádostí celkovou částkou 154.718. Některým projektům byla částka snížena převážně z důvodů na straně rozpočtu.

Předsednictvo konstatovalo, že program naplnil jeho očekávání; projekty, které se přihlásily byly smysluplné a APK by v tomto programu mělo dále pokračovat, což bude doporučení i pro nové Představenstvo, které bude zvoleno na následující Valné hromadě.

Podpořeni byli tito žadatelé s projekty:

Dům kultury v Kroměříži, p. o.

Halloweenská noc

 

Městský klub v Novém Městě nad Metují – Kino 70

Herní filmový klub a miniknihovna

 

SPOKUL HM, p.o.

Kinokavárna jako alternativní kinosál

 

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA SLANÉHO

Dotykový výběr sedadel

 

Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Podpora Filmového klubu F-M

 

MAT Club s.r.o.

35 mm víkend v kině MAT

 

JUPITER club s.r.o.

Projekce archivních filmů vlastní tvorby

 

Centrum vzdělávání, informací a kultury

Modernizace způsobu propagace programu

požadovaná podpora: 20 000 Kč

 

SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN

ArtKino Rabštejn

 

Dům kultury Napajedla, p.o.

Podpora filmového vzdělávání prostřednictvím workshopů v rámci dětských projekcí pro děti

 

Společenské a kulturní centrum Kuřim

Vybavení kuřimského „baby kina“ a propagace tohoto cyklu mezi obyvateli Kuřimi a okolí

 

Obec Bystřice

Kuk-Kino – pracovní listy

 

Tajemník APK bude v následujících dnech jednotlivá kina kontaktovat s dalším postupem.