Na Valné hromadě Asociace provozovatelů kin byla zahájena série Vzdělávacích seminářů APK, podpořených z Fondů EHP.

Dne 7. 6. 2022 se v olomouckém kině Metropol konala řádná Valná hromada Asociace provozovatelů kin, z.s., na které se sešli provozovatelé kin a jejich zástupci, tedy ředitelé, ředitelky a vedoucí kin z celé republiky. Společně zde diskutovali o uplynulém období, tolik náročném pro kina i celou kulturní obec. Na programu byla běžná agenda, ale také novinky a nové podněty pro budoucí práci.

TISKOVÁ ZPRÁVA, 17. 6. 2022

Na Valné hromadě Asociace provozovatelů kin byla zahájena série Vzdělávacích seminářů APK, podpořených z Fondů EHP.

Dne 7. 6. 2022 se v olomouckém kině Metropol konala řádná Valná hromada Asociace provozovatelů kin, z.s., na které se sešli provozovatelé kin a jejich zástupci, tedy ředitelé, ředitelky a vedoucí kin z celé republiky. Společně zde diskutovali o uplynulém období, tolik náročném pro kina i celou kulturní obec. Na programu byla běžná agenda, ale také novinky a nové podněty pro budoucí práci.

Hlavní novinkou bylo zahájení série Vzdělávacích seminářů pro provozovatele kin, které byly podpořeny z Fondů EHP – program Kultura, a to konkrétně ve výzvě Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem. Asociace podávala v této výzvě svoji žádost poprvé a tato byla vyhodnocena jako nejlepší v celé výzvě.

Hlavní část seminářů je zaměřena na provozovatele kin, a to zejména na práci s mladým publikem. Školením projde i Představenstvo asociace, které se bude v rámci seminářů zaměřovat na tvorbu metodik, sběr a analýzu dat z kin.

Projekt s rozpočtem 833.000 Kč byl podpořen částkou 741.000 Kč a počítá se třemi semináři pro třicet provozovatelů kin a čtyřmi vzdělávacími setkáními Představenstva. Další aktivity, které se v rámci projektu uskuteční, budou online sběr dat návštěvnosti kin dle zadaných parametrů a jejich analýza a také metodiky práce s mladým divákem.

První seminář se uskutečnil v rámci Valné hromady v Olomouci a zúčastnilo se ho 33 zástupců 25 kin:

– Semily, kino Jitřenka
– Králíky, kino Střelnice
– Český Brod, KD Svět
– Přerov, kino Hvězda
– Zlín, Golden Apple Cinema
– Šumperk, Kino Oko
– Hradec Králové, Bio Central
– Nové Město nad Metují, Kino 70
– Frenštát pod Radhoštěm, Kino Frenštát pod Radhoštěm
– Hodonín, Kino Svět
– Brno, Kino Art
– Napajedla, Kino Napajedla
– Třinec, kino Kosmos
– Frýdek-Místek, kino Vlast
– Žamberk, Fidiko Žamberk
– Olomouc, kino Metropol
– Prostějov, kino Metro 70
– Chotěboř, kino Družba
– Nový Jičín, kino Květen
– Šternberk, Kino Šternberk
– Jablonec nad Nisou, kino Junior a Radnice
– Děčín, kino Sněžník
– Kopřivnice, Kino Kopřivnice
– Karviná, kino Centrum a Ex
– Jičín, Biograf Český Ráj

V první části semináře prezentovali zástupci kin svá domovská kina a práci s mladým divákem v případových studiích. V druhé části pak prezentovali externí odborníci na tuto problematiku: Pavel Bednařík (ASFAV), Lucie Pokorná a Veronika Rajtr Pavlová, pedagožky z místní školy a Zuzana Brožíková coby autorka diplomové práce o filmových představeních pro školy. Po prezentacích byl dostatek prostoru pro diskusi a sdílení vlastních zkušeností, dále také pro přípravu témat na další setkání, které se uskuteční v rámci Novoborské akademie spojených kinematografií (NASK) v Novém Boru 10.–12. 10. 2022.

Veškeré podklady včetně prezentací jsou po semináři online zpřístupněny všem účastníkům. Další setkání se uskuteční v rámci NASK v říjnu 2022 a pak v rámci Valné hromady 2023, na které by se měly finalizovat výsledky projektu a poprvé prezentovat připravované metodiky a výstupy odborné veřejnosti.

V Praze 17. 6. 2022
Asociace provozovatelů kin, z.s.
Politických vězňů 445/13
266 01 Beroun
www.prokina.cz
Michal Miškovský, tajemník
tajemnice@kinari.cz

Asociace provozovatelů kin, z.s.

Asociace provozovatelů kin, z.s. sdružuje od roku 1999 fyzické a právnické osoby, provozovatele kin. Posláním APK je ochrana zájmů provozovatelů kin v ČR. Vytváří vztahy a hájí zájmy provozovatelů kina ve vztahu k filmovým distributorům a ostatním subjektům kinematografie, orgánům státní správy a samosprávy, autorským svazům a dalším potenciálním partnerům. APK se také se spolupodílí na přípravě legislativních norem, vyhlášek a zákonů týkajících se oboru, včetně podílení se na koordinaci vztahů především s EU v oblastech, které mají vazbu na obor na obor v mezinárodním měřítku.