Postpandemická strategie rozvoje a profesionalizace českých kin – Den zúčtování

Ač s léty ubíhajícími od chvíle podání grantu ztrácí odkaz na globální pandemii v jeho názvu na důležitosti, přesto spolu s celým řešitelským týmem doufáme, že žádný další grant odehrávající se v kulisách covidem ujařmeného světa řešit nebudeme. S pocitem úlevy konstatujeme, že se nám podařilo zdárně projekt dokončit, naplnit všechny vytyčené cíle a dokonce paralelně s tím odstartovat hlubší změny v asociaci, které dále povedou k jejímu ukotvení na poli českého audiovizuálního trhu.

Ač s léty ubíhajícími od chvíle podání grantu ztrácí odkaz na globální pandemii v jeho názvu na důležitosti, přesto spolu s celým řešitelským týmem doufáme, že žádný další grant odehrávající se v kulisách covidem ujařmeného světa řešit nebudeme. S pocitem úlevy konstatujeme, že se nám podařilo zdárně projekt dokončit, naplnit všechny vytyčené cíle a dokonce paralelně s tím odstartovat hlubší změny v asociaci, které dále povedou k jejímu ukotvení na poli českého audiovizuálního trhu.
Slíbili jsme vám i sobě následující:
Projekt přispěje k profesnímu růstu českých kinařů, kteří jsou sdruženi pod Asociací provozovatelů kin (dále APK) a v konečném důsledku celé odborné obci na poli audiovize. Díky výstupům projektu budou moci kinaři a další odborníci lépe čelit výzvám, které kultuře přinesla pandemie Covid-19. V rychle se měnícím světě audiovizuální produkce získají profesní sebevědomí a zlepší tolik potřebnou vzájemnou komunikaci, což povede k větší stabilitě prostředí.
V rámci projektu zrealizujeme sérii vzdělávacích aktivit uskutečněných bezprostředně po třech největších oborových setkáních. Tato každoročně pořádaná setkání zahrnují dvě Valné hromady APK a jednu Novoborskou akademii spojených kinematografií. Každé z těchto setkání doplníme o jeden den, během kterého uspořádáme sérii workshopů pro užší skupinu provozovatelů kin.
Valných hromad se formálně účastní zástupci všech 225 členů, Novoborskou akademii pak navštěvuje užší skupina účastníků. Vzdělávací aktivity však budou organizovány pro vybraných 30 aktivních kinařů, a to především z důvodu větší efektivity společné práce a vzhledem k důvodnému předpokladu, že zájem o intenzivní celodenní práci neprojeví celá členská základna.
V rámci těchto setkání zorganizujeme sérii workshopů, seminářů a dalších akcí zaměřených především na práci s mladými diváky, obecněji pak na práci s publikem. Na základě výstupů vytvoříme novou strategii práce s diváky, ze které bude mít užitek celá odborná obec.
Účast na těchto akcích je pro kinaře z celé republiky zavedenou praxí, a tak nepanuje pochybnost, že se odborná komunita zúčastní jejich rozšířené a inovované podoby a bude mít zájem o širokou škálu plánovaných aktivit.
Nedílnou součástí jsou dále 4 plánovaná školení managementu Představenstva APK; toto Představenstvo tvoří 9 volených výkonných zástupců, kteří jsou voleni na dva roky. Výstupem ze školení bude vytvoření metodiky managementu APK včetně směrnic, které poslouží k udržení kontinuity vedení asociace.
Všechny naplánované aktivity se podařilo navrhnout, naplánovat, uskutečnit, vyhodnotit, vypracovat, sepsat, editovat a dokončit.
Vy, kteří jste byli aktivními účastníky seminářů či školení jste s mnohými aspekty projektu již osobně seznámeni, vy, kteří jste byli přítomni na valné hromadě či novoborské akademii dílem rovněž a vy, kteří jste čtenáři pravidelných oběžníků jste možná již zabloudili do hlubin PDFek s výstupy projektu. Pro pořádek však ještě i zde uvádíme odkazy jak na vytvořenou metodiku řízení APK, tak výstupní dokument Strategie rozvoje publika pro práci s mladým divákem. V neposlední řadě zde najdete prezentace zapojených kin a hostů.
Díky projektu jsme dále a hlouběji rozvedli diskusi o potřebě jednotící vizuální identity a celého nového webu, jehož součástí bude avizovaná interní kinařská databáze.

ČLÁNEK KE STAŽENÍ ZDE