Postpandemická strategie rozvoje a profesionalizace kin

V rámci grantové výzvy Norských fondů podalo představenstvo Asociace provozovatelů kin (APK) žádost o dotaci s názvem Postpandemická strategie rozvoje a profesionalizace kin. Asociace by v následujících dvou letech ráda přispěla k profesionalizaci sítě českých kin, vzdělávání kinařů a rozvoji oboru. V neposlední řadě přispějí výstupy grantu ke zlepšení strategie řízení APK.

Grant ve výši bezmála 750.000,- bude použit především na tři klíčové aktivity určené kinařům: při Valné hromadě 2022, Novoborské akademii spojených kinematografií 2022 a Valné hromadě 2023 se uskuteční série vzdělávacích aktivit pro vybraných 30 kinařů, kteří budou mít možnost se do projektu přihlásit. Výzva k přihlášení se a další podrobné informace o akcích budou včas zprostředkovány v pravidelném oběžníku.

Dále se v rámci grantu uskuteční 4 školení představenstva navázané na dosavadní praxi jednání. Výstupem bude metodologie práce s mladým divákem, která bude poskytnuta celé profesní kinařské obci.

První setkání 30 kin proběhne v bezprostřední návaznosti na VH 2022, která se uskuteční v Olomouci v datech 7. –⁠ 8. června; grantový seminář pak bude 8. –⁠ 9. června.

Druhé setkání proběhne na NASK, předběžně v říjnu 2022.

Třetí setkání pak při VH 2023, o datu bude rozhodnuto.

Projekt APK se umístil na přední příčce mezi ostatními 15 podanými projekty, pročež konstatujeme, že experti posuzující podané žádosti jej vyhodnotili jako přínosný a prospěšný. Protože se jedná o unikátní příležitost nejen ke vzájemnému setkání se a výměně informací, ale i k nasátí nových poznatků z oboru, předpokládáme, že ze strany kin bude o projekt zájem. Účast není nijak zpoplatněna, kinařům bude hrazeno ubytování.