Školení představenstva v rámci grantu EHP

Ani v létě představenstvo APK nezahálelo a setkávalo se jak kvůli běžné agendě a řešení aktuálních témat, tak zejména kvůli tématům dlouhodobějšího charakteru.

Tato setkání jsme mohli realizovat díky grantu získanému z programu Kultura Fondů EHP. V červenci jsme se v Praze na facilitovaném setkání s mediátorkou zabývali směřováním APK, jejími silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami, kterým čelí. Zároveň také našimi vizemi do budoucna a návrhem profesionalizace organizace. Druhé takové setkání proběhlo na konci srpna v Olomouci, kde jsme se zaměřili na tvorbu podkladů pro novou vizuální identitu APK a na návrhy restrukturalizace spolku. Další dvě taková setkání nás čekají.