Program APK na podporu nových projektů v kinech pro rok 2023 – výsledky

Představenstvo obdrželo do Programu podpory nových projektů 15 platných žádostí s celkovým rozpočtem 383.377 a požadavkem na 262.218 Kč. Projekty pokrývaly jak dramaturgické inovace, tak projekty na pořízení majetku v členských kinech.

Představenstvo postupovalo při hodnocení dle svých priorit, a to s přihlédnutím k velikosti kina a jeho spádové oblasti a ke konkrétnímu dopadu na diváky. Z 15 projektů pak podpořilo 12 žádostí celkovou částkou 154.718. Některým projektům byla částka snížena převážně z důvodů na straně rozpočtu.

Předsednictvo konstatovalo, že program naplnil jeho očekávání; projekty, které se přihlásily byly smysluplné a APK by v tomto programu mělo dále pokračovat, což bude doporučení i pro nové Představenstvo, které bude zvoleno na následující Valné hromadě.

Podpořeni byli tito žadatelé s projekty:

 

Dům kultury v Kroměříži, p. o.

 • Halloweenská noc

 

Městský klub v Novém Městě nad Metují – Kino 70

 • Herní filmový klub a miniknihovna

 

SPOKUL HM, p.o.

 • Kinokavárna jako alternativní kinosál

 

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA SLANÉHO

 • Dotykový výběr sedadel

 

Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 • Podpora Filmového klubu F-M

 

MAT Club s.r.o.

 • 35 mm víkend v kině MAT

 

JUPITER club s.r.o.

 • Projekce archivních filmů vlastní tvorby

 

Centrum vzdělávání, informací a kultury

 • Modernizace způsobu propagace programu
 • požadovaná podpora: 20 000 Kč

 

SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN

 • ArtKino Rabštejn

 

Dům kultury Napajedla, p.o.

 • Podpora filmového vzdělávání prostřednictvím workshopů v rámci dětských projekcí pro děti

 

Společenské a kulturní centrum Kuřim

 • Vybavení kuřimského „baby kina“ a propagace tohoto cyklu mezi obyvateli Kuřimi a okolí

 

Obec Bystřice

 • Kuk-Kino – pracovní listy

 

Tajemník APK bude v následujících dnech jednotlivá kina kontaktovat s dalším postupem.