Rezignace člena představenstva

22. 5. 2024 rezignoval člen představenstva Adam Kocián.

Představenstvo dále pokračuje ve složení:

Michaela Sekerášová – předsedkyně

Dan Krátký – místopředseda

Barbora Kucsa Prágerová – členka představenstva

Jakub Gajdica – člen představenstva

Daniel Kubelka – člen představenstva

Petr Vítek – člen představenstva