Oběžník XIX.

Milé kinařky, milí kinaři, přátelé!

Dovolte nám se ještě stále zkraje roku 2024 vrátit krátkým flashbackem do prosince 2019, roku, kdy bylo ještě všechno jinak, všechno normální, předcovidové. Nemálo z vás se zúčastnilo vánočního večírku Cinemartu a spousta z vás si odtamtud odnesla vánoční dárek – tričko s nápisem Jsem kinař. Anebo to druhé – Jsem kinařka. V následujících několika letech jsme pak jednak jako kinaři a kinařky, jednak jako lidé čelili největší kolektivní výzvě. V představenstvu vnímáme, že jsme krizové období, do velké míry díky osobě Martina Pošty, bývalého předsedy, přestáli skvěle. Vyšlo však velmi zřetelně najevo, jak důležité je pracovat na posilování naší profesní komunity – ať už kvůli nově vyvstanuvší komunikaci se státem, tak především kvůli sobě navzájem. Covid celou společnost obrovsky proměnil a táhnout za jeden provaz je pro nás v profesionálním českém filmovém rybníce stále velmi důležité a do budoucna snad ještě více. Ostatně jeden každý z vás se podílí na segmentu s více než dvou miliardovým obratem, jak si se zájmem povšiml i ministr kultury. Přesto česká kina s nebývale hustou kinosítí zůstávají svébytným fenoménem plným srdcařů, kteří za svá kina dýchají.

Proto jsme přišli s myšlenkou nového jednotného vizuálu, na kterém jsme poslední dobu pracovali. Zadání směřovalo k důrazu na komunitu, dovnitř organizace, na to, jak sami sebe vnímáme. S finálním návrhem nám začalo připadat, že nový prvek hvězdička náš záměr vystihuje. Naším hlavním cílem koneckonců je, aby se všichni naši členové i členky cítili ve svých tričkách dobře, přijímaně a nedílnou součástí celku. Ať už jim tričko z večírku leží složené ve skříni, nebo ho tak nějak celý život vlastně mají na sobě. Všichni kinaři i kinařky. 

Další témata, která jsou součástí e-mailem rozesílaného oběžníku:

  • Setkání v Kavalírce 28. 2. 2024
  • Nový vizuál 
  • Nová doména
  • Závěrečná veřejnosprávní kontrola grantu Norských fondů
  • Problém s Dolby servery
  • Návrh na tvorbu nové profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací
  • Připomínka členských příspěvků

Pokud jste člen APK a chcete e-mailový oběžník dostávat, napište na info@kinari.cz