KUPE

Provozovatel:

Vodárenská věž Opava o.p.s.

Kulturně-umělecký prostor ve vodárenské věži. Vodárenská věž, která byla postavena v poslední čtvrtině 19. století za účelem zajištění dostatečné zásoby vody pro provoz parních lokomotiv, byla bez využití více než 40 let. I přesto, že se jedná o kulturní památku, došlo ke značnému zanedbání její údržby a budova začala chátrat. „Rozhodli jsme se památku zachránit pro další generace, podařilo se nám ji koupit, zrekonstruovali jsme ji a nyní v ní provozujeme kulturní centrum, chceme tak prostor otevřít veřejnosti a dát budově nový význam,“ říká Vladimír Peringer, zakladatel stavební firmy Unicont a předseda obecně prospěšné společnosti Vodárenská věž Opava, pod jejíž záštitou KUPE provozujeme. V budově bývalé vodárenské věže je nyní galerie specializující se na výstavy fotografií, které připravujeme ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Dramaturgem výstav je doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Multifunkční sál nabízí možnost provozování kina, které probíhá nejméně dvakrát týdně, koncertů, besed, přednášek a dalších akcí. Prostor samotné věže a venkovní terasu doplňuje stálá výstava děl akademického sochaře Kurta Gebauera a v objektu je také příjemná kavárna.

Janská 7, 746 01 Opava