Kino Družba

Provozovatel:

Městské Kulturní zařízení Uničov, příspěvková organizace

Kino Družba nahradilo stávající kino, které se nacházelo mezi dnešními ulicemi Hrdinů a Dukelská. Projekt vypracoval Průmstav n. p. Praha, projektová a inženýrská správa ateliér C s vedoucím ateliéru Ing. M. Mouchou a projektantem Miroslavem Kroupou ve spolupráci s B. Bartlovou, s plánovaným ukončením v roce 1973. Stavba Kina Uničov byla započata roku 1972. V červnu roku 1973 vypracoval ing. arch. Jiří Kantůrek projekt interiérů a termín dokončení se posunul na konec roku 1974. Budova byla slavnostně otevřena 5. května 1975. V roce 1983 zde byla instalována nová opona, jejíž návrh vypracoval akademický malíř Jaroslav Hanzelka z Olomouce. V současné době probíhá modernizace kina, kdy došlo k výměně sedaček v sále a proběhla digitalizace. Exteriéry byly opatřeny zateplovacím systémem odvětrané fasády typu cetris s novou kombinací barev, vyměnily se původní hliníkové rámy skleněných částí budovy, okna i dveře a opravila se střecha.

Moravské nám. 1143, Uničov