Kino Máj

Provozovatel:

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace

O vybudování kamenného kina usiloval od roku 1909 p. Mayer, v roce 1910 vzniká kino pod tehdejším názvem Theatre Elektra, v letech 1918 – 1920 dostavba kina, v roce 1945 dostalo kino nový název Máj. Rok 1968 znamenal pro kino velký průlom, jak po technické stránce projekce, tak kvůli rozsáhlé rekonstrukci, během které se změnila orientace sálu do dnešní podoby.

Sovova 53, 412 01 Litoměřice-Předměstí