Kino Sokolský Dům

Provozovatel:

Městské kulturní středisko Vyškov, příspěvková organizace

Původní budova byla postavena roku 1883 pro potřebu vyškovských Sokolů. Roku 1913 byla tato budova zbořena a na stejném místě postavena budova nová, která má již dnešní podobu. Hlavní aktivitou Sokolského domu je provozování kina. První představení kina bylo uvedeno 15. prosince 1915.

Tyršova 157, 682 01 Vyškov-Předměstí