Kino Svět Česká Třebová

Provozovatel:

Kulturní centrum Česká Třebová příspěvková organizace

Objekt čp. 389 byl původně postaven jako hostinec U Čermáků roku 1831. Pořádaly se zde bály, různá vystoupení a od roku 1921 se zde promítaly i filmy. V letech 2001 – 2002 proběhla další velká rekonstrukce budovy, v rámci které k ní byla připojena také sousední budova a bylo k ní dostavěno nové zázemí pro vystupující. V současné době v Kulturním centru naleznete víceúčelový velký sál pro pořádání divadelních představení, koncertů a festivalů, který zároveň slouží jako 3D kino.

Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová 2