Kino Tylův dům Polička

Provozovatel:

Tylův dům příspěvková organizace

Základním posláním Tylova domu je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže.

Vrchlického 53, 572 01 Polička