Kino Vesmír Svitavy

Provozovatel:

Středisko kulturních služeb města Svitavy, příspěvková organizace

568 02, Purkyňova 250/17, 568 02 Svitavy