Malá scéna Ústí nad Orlicí

Provozovatel:

MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí, spolek

Malá Scéna Ústí nad Orlicí je spolek, jehož cílem je vytvářet alternativu stávající kulturní organizaci města. Malá scéna kordinuje rozvíjení kulturních a společenských aktivit v budově Malé scény v Ústí nad Orlicí dramaturgicky zaměřených převážně na alternativní programy, organizuje a realizuje pravidelné akce zejména v oblasti filmové, divadelní, hudební, výtvarné a vzdělávací.

Havlíčkova 621, 562 01 Ústí nad Orlicí 1